Kyrkopolitiken

Kyrkofullmäktige / Kyrkorådet 2018-2021

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg deltog i Kyrkovalet hösten 2017
Följande Socialdemokrater valdes in i Kyrkofullmäktige.

Ordinarie ledamöter
Kristina Ohrmér Jansson
Klaus Jesse (Ordförande i Kyrkofullmäktige)
Annika Sjöberg Ignberg
Elsbritt Bruhn Falk
Christin Persson
Ulf Forsberg

Ersättare
Cecilia Karlsson
Hans Eric Johansson

Kyrkofullmäktige har valt Kyrkoråd
Följande socialdemokrater sitter i Kyrkorådet

Ordinarie ledamöter
Kristina Ohrmer jansson (Ordförande i Kyrkorådet)
Klaus Jesse
Siv Strandén Björkbacka

Ersättare
Elsbritt Bruhn Falk
Yvonne Krusell Neld
_____________________

För oss socialdemokrater har Svenska kyrkan en viktig funktion i det samhällsbygge som vi vill genomföra. Vi vill arbeta för:

 En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
• En öppen och välkomnande folkkyrka
• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare.