Dags för medlemsmöte igen!

Måndagen den 6 november i Hemgårdens samlingssal
Tid: kl 18.30

Nu nalkas slutfasen i budgetarbetet inför 2018.
Budgeten skall fastställas vid kommunfullmäktige i november.
Välkomna till detta medlemsmöte för att ta del av information och diskutera vad vi socialdemokrater skall satsa på kommande år.
Vår gruppledare i kommunstyrelsen Lena Lovén Rolén håller i diskussionerna.

Alla medlemmar varmt välkomna!

lena

Lena i talarstolen på 1a maj

Annonser
Publicerat i Arbetarekommunen | Lämna en kommentar

Budgetmöte x 2

Måndagen den 16 oktober kl 18.30 inbjuder Skinnskattebergs Arbetarekommun till ett möte i Hemgårdens samlingssal.
Medverkar gör Pia Nilsson, riksdagsledamot från Sala och vår oppositionsledare i Skinnskatteberg Lena Lovén Rolén.

lenaopia

Lena                                                                                      Pia

Lena kommer att presentera kommunens budget och Pia presenterar regeringens budget.
Möjlighet till frågor och diskussion.

Medlemmar och sympatisörer varmt välkomna!
Väl mött!

Fika

Publicerat i Arbetarekommunen | Lämna en kommentar

Framgång i kyrkovalet!

Vi socialdemokrater gjorde att bra kyrkofullmäktigeval här i Skinnskatteberg.
Trots att kyrkofullmäktige krymper från 19 till 15 ledamöter så ökade vi från 5 till 6 mandat.
Stort tack till alla er som röstat på (s) och till alla som valarbetat för denna framgång!

Klicka på länken nedan, så ser du valresultatet i Skinnskattebergs församling:

Valresultat i kyrkovalet i Skinnskatteberg

Publicerat i Kyrkopolitik | Lämna en kommentar

Rösta den 17 september!

Den 17 september är det val till Kyrkan.
Du som är medlem i svenska kyrkan och har fyllt 16 år är röstberättigad.
Just nu sprider vi flygbladet nedan för att få flera att rösta (s).
Klicka här och läs!
kyrkovalet2017

Publicerat i Kyrkopolitik | Lämna en kommentar

Välkomna till medlemsmöte!

När:
Måndag den 4/9 kl. 18,30 i
Allaktivitetshuset Sture.

Program:
– Information om Kyrkovalet
– Val av ombud till Extra Distriktskongressen 2/12
– Nominering av ny ordförande till partidistriktet
– En inledande diskussion om vårt kommunala Handlingsprogram inför valet 2018.
Vi ” bikupar” om det som är bra som vi vill behålla och vilka förbättringar vill vi göra?

Ta chansen – var med att diskutera och påverka !

Vi bjuder på ”kyrk(s)kaffe – Lottförsäljning (20 kr/lott) går till vår verksamhet.

OBS Även sympatisörer är välkomna…

/ Arbetarekommunens styrelseros

Publicerat i Arbetarekommunen, Kyrkopolitik | Lämna en kommentar

Rösta i kyrkovalet 17 september!

För oss socialdemokrater har Svenska kyrkan en viktig funktion i det samhällsbygge som vi vill genomföra. Därför ställer vi upp i valet till kyrkofullmäktige här i Skinnskatteberg.
Vi vill arbeta för:

En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
• En öppen och välkomnande folkkyrka
• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare.

Vår lista till kyrkofullmäktige ser ut så här:

  1. Kristina Ohrmer Jansson, Karmansbo
  2. Klaus Jesse, Skinnskatteberg
  3. Annika Sjögren Ignberg, Skinnskatteberg
  4. Els-Britt Bruhn Falk, Övre Sundet
  5. Christine Persson, Riddarhyttan
  6. Ulf Forsberg, Skinnskatteberg
  7. Cecilia Karlsson, Skinnskatteberg
  8. Hans-Eric Johansson, Österflena

Så:
Rösta i kyrkovalet 17 september!

 

Publicerat i Arbetarekommunen, Kyrkopolitik | Lämna en kommentar

Alliansen i Skinnskatteberg är inte trovärdig

Denna text är idag inskickad som insändare till Fagersta-Posten. Här kan du i förhand se Lars Anderssons tankar efter senaste Kommunfullmäktige;

Märkliga saker hände vid Kommunfullmäktiges sammanträde i Skinnskatteberg den 5:e juni.

Under punkt 8 på dagordningen ”Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2016” hade en näst intill enig kommunstyrelse i sin beredning föreslaget följande formulering som ett svar på tre av revisorernas kritik:
”Vi delar synpunkten att kommunstyrelsen har brustit i ledning, styrning och kontroll vad gäller Skolinspektionens granskning avseende skola och förskola. Kommunstyrelsen har efter föreläggande vidtagit omfattande åtgärder för både huvudman och verksamhet, svarat och skickat in erforderliga dokument till Skolinspektionen den 28 april”.

Från min utgångspunkt kändes det riktigt och rätt att kommunstyrelsen lyssnade på den kritik som de tre revisorerna påtalat, idkade ett slags klädsam självkritik och jag utgick givetvis från att kommunfullmäktige skulle gå på det förslag som presidiet hade formulerat efter att ha hört kommunstyrelsen:
Nämligen:
-att kommunfullmäktige skulle rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen då man har brustit i styrning, ledning och kontroll i dess hantering av brister i skola och förskola som framkommit vid Skolinspektionens granskning
samt
-att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.

Två av revisorerna ansåg märkligt nog inte att någon kritik behövde riktas mot kommunstyrelsen.

I samband med att detta ärende skulle avhandlas fick ej de KF-ledamöter som också sitter i KS medverka i diskussion och beslut på grund av jäv, närvarande ersättare blev tjänstgörande.

Döm av min stora förvåning när talespersonen för Alliansen, Vanja Leneklint, yrkar att KF inte skall rikta någon anmärkning mot KS. Vanja Leneklint yrkade detta utan att argumentera för sitt yrkande. Alliansen hade alltså gjort ett lappkast och bytt ståndpunkt.
Självkritiken från Alliansen var som bortblåst.

Eftersom kritiken från revisorerna handlade om brister i ledning, styrning och kontroll, samt att KS brutit mot bestämmelser i skollagen och utsatt kommunen för ekonomisk risk alldenstund föreläggandena förenats med ett vite på 900 000 kronor hade det givetvis varit på sin plats att ge KS en anmärkning.

Alliansens tvärvändning i denna fråga är för mig totalt obegriplig och det skulle vara intressant att höra hur ledande representanter för Skinnskattebergs allianspartier förklarar detta.

Trovärdigt är det inte.

Lars Andersson (s)
Fullmäktigeledamot och numera ersättare i Kommunstyrelsen

Publicerat i Info från KF, Insändare | Lämna en kommentar