Kommunpolitiken

Här presenterar vi våra förtroendevalda inom kommunpolitiken
mandatperioden 2018-2022.

Kommunfullmäktige

Våra 12 Ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige:

1 Lena Lovén Rolén
2 Tony Bölja (ersättare i KFs valberedning)
3 Charlotte Jansson (vice ordf i KF)
4 Roger Ingvarsson (ordf i KFs valberedning)
5 Eva Anderberg
6 Lars Göran Fammé
7 Sabine Thungren
8 Rolf Sass
9 Aneth Arvidsson (ordförande i KF)
10 Klaus Jess
11 Pentti Lahtinen
12 Ann Christin Andersson

Våra Ersättare i Kommunfullmäktige är:

Gabriel Andersson
Helena Nykänen
Elof Engman
Barbara Laaksonen
Laila Åberg

Kommunstyrelsen

Valda socialdemokrater vid Kommunfullmäktige den 11/12 2018

Ordinarie ledamöter
Lena Lovén Rolén (Ordförande)
Lena Öling (Vice ordförande)
Pentti Lahtinen
Sabine Thungren
Roger Ingvarsson

Ersättare
Lars-Göran Fammé
Helena Nykänen
Rolf Sass
Soili Raiha-Aho
Helena Cederberg (v)
[(s) har erbjudit ersättarplatsen till vänsterpartiet för insyn]

Miljö och Byggnadsnämnd

Valda socialdemokrater vid Kommunfullmäktige den 11/12 2018

Ordinarie ledamöter
Klaus Jesse (Ordförande)
Anders Jakobsson (Vice ordförande)

Ersättare
Kent Abrahamsson (v)
[(s) har erbjudit ersättarplatsen till vänsterpartiet för insyn]

Valnämnden

Valda socialdemokrater vid Kommunfullmäktige den 11/12 2018

Ordinarie ledamöter
Lars Andersson (Ordförande)
Leif Fredriksson (Vice ordförande)

Ersättare
Agneta C Lundberg (v)
[(s) har erbjudit ersättarplatsen till vänsterpartiet för insyn]

Överförmyndarnämnd

Valda socialdemokrater vid Kommunfullmäktige den 11/12 2018

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Åberg (Ordförande) [Liberalerna]
Marianne Thungren (Vice ordförande)
Lill Karlsen [Oberoende på s-mandat]

Ersättare
Barbara Laaksonen

Annonser