Kommunpolitiken

Här presenterar vi våra förtroendevalda inom kommunpolitiken.

Kommunfullmäktige

Våra 12 Ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige är:
1 Lena Lovén Rolén
2 Lars Andersson
3 Tony Bölja
4 Roger Ingvarsson
5 Aneth Arvidsson
6 Charlotte Jansson
7 Klaus Jesse
8 Kerstin Delfalk
9 Gabriel Andersson
10 Yvonne Krusell Neld
11 Cecilia Karlsson
12 Anette Bagger

Våra Ersättare i Kommunfullmäktige är:

Monika Lahdman
Elof Engman
Marie Karlsson
Barbro Andersson Nyman
Pentti Lahtinen
Yvonne Ladman

Kommunstyrelsen

Våra ledamöter i Kommunstyrelsen är:

Ordinarie ledamöter
Lena Lovén Rolén (2:e vice ordförande i KS, vår gruppledare i KS samt ordinarie i ledningsutskottet)
Tony Bölja (ordinarie i ledningsutskottet)
Aneth Arvidsson (ordinarie i barn och utbildningsutskottet)
Lars-Göran Fammé (ordinarie i tekniska utskottet)
Roger Ingvarsson (ordinarie i vård och omsorgsutskotet)

Ersättare
Kerstin Delfalk (ordinarie i vård och omsorgsutskottet
Lars Andersson (ordinarie i tekniska utskottet)
Ewa Wikström (ersättare i barn och utbildningsutskottet)
Eva Anderberg (ersättare i vård- och omsorgsutskottet)
Pentti Lahtinen ( ersättare i tekniska utskotet)

Miljö- och Byggnadsnämnden

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg representeras av följande medlemmar

Ledamot
Klaus Jesse

Ersättare
Karin Persson

Valnämnden

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg representeras av följande medlemmar under  mandatperioden

Ledamöter
Leif Fredriksson
Birgit Holmqvist

Ersättare
Jan-Ole Björkbacka

Överförmyndare

Ersättare för (s)
Anders Wåhlin

Annonser