Kommunpolitiken

Här presenterar vi våra förtroendevalda inom kommunpolitiken mandatperioden 2018-2022.

Kommunfullmäktige

Våra 12 Ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige är:

1 Lena Lovén Rolén
2 Tony Bölja (Tony är vald till ersättare i KFs valberedning)
3 Charlotte Jansson (Lotta är vald till vice ordf i KF)
4 Roger Ingvarsson (Roger är vald till ordf i KFs valberedning)
5 Eva Anderberg
6 Lars Göran Fammé
7 Sabine Thungren
8 Rolf Sass
9 Aneth Arvidsson (Aneth är vald till ordförande i KF)
10 Klaus Jesse
11 Kerstin Delfalk
12 Pentti Lahtinen

Våra Ersättare i Kommunfullmäktige är:

Ann Christin Andersson
Gabriel Andersson
Helena Nykänen
Elof Engman
Barbara Laaksonen
Per Andersson

Kommunfullmäktige har sammanträde
12 november kl 18 samt
10 december kl 18

Kommunstyrelsen
Miljö och Byggnadsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
… väljs vid decemberfullmäktige den 10 december

Annonser