Kalender

Måndag 14/1 18,30 Medlemsmöte
– Nomineringar till Distriktsstyrelsen
– Motioner och val av ombud till Distriktsstyrelsen
– Aktuellt från kommunen
Plats: Folkets Park

Måndag 4/2 kl 18.30 Öppet möte
– Åsa Eriksson, riksdagsledamot från Norberg om läget i riksdagen mm.
Plats: Allaktivitetshuset Sture

Nomineringsstopp  10/2 2019 inför årsmötet 18/3 18,30 i Folkets Park

Nominering till Arbetarekommunens styrelse:
Ordförande, 4 ledamöter, 3 ersättare, 2 revisorer och 1 revisor ersättare.

Samt om årsmötet så beslutar ska vi välja studie/idé/aktivitetsgrupp.

Så du som vill vara med kan nominera dig själv eller någon annan, som då måste vara tillfrågad.

Nomineringar lämnas till valberedningen :
Hans Lindkvist 076-1261470 eller
Ewa Wikström 070 5254196

 

Annonser