Arbetarekommunen

Arbetarekommunen i Skinnskatteberg samlar alla socialdemokrater i Skinnskatteberg. 
Här kan du se vilka som är med i Arbetarekommunens styrelse
_____________

Styrelsen 2018 – valda vid årsmötet 14 mars 2018 ser ut så här
(Konstituering skedde vid styrelsemöte den 26 mars)

Ordinarie  ledamöter:

Aneth Arvidsson – ordförande & valledare
Per Andersson- sekreterare &medlemsregisteransvarig
Hans Eric Johansson – kassör
Klaus Jesse – studieorganisatör
Tony Bölja – vice ordförande
Lena Lovén Rolén – medlemsansvarig & gruppledare kommunstyrelsen
Helena Nykänen – inköpsansvarig

Ersättare:

Ann Kristin Andersson – ungdomsansvarig
Jeanette Eriksson – ungdomsansvarig
Pentti Lahtinen – fackligt / politisk ansvarig
Elisabeth Hultberg – fakligt politiskt ansvarig
Elof Engman – representant i partidistriktets pensionärsråd
Lena Ölin- vice sekreterare & medlemsansvarig
Katarina Holm
_________

Revisorer
Birgit Holmqvist
Anders Eriksson

Revisorssuppleanter
Roger Ingvarsson

_________

Valberedning interna val inom AK
Hans Lindkvist
Eva Wikström

Valberedning kommunala val
Seija Ojala
Lotta Jansson
Lars Andersson

Arbetarekommunens PG 57 01 04-0.


Inom Arbetarekommunen finns en socialdemokratisk förening:
Riddarhyttans socialdemokratiska förening.

Annonser